Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 198/12 - zarządzenie, wyrok, protokół Sąd Rejonowy w Trzebnicy z 2013-12-12

Sygn. akt III RC 198/12

PROTOKÓŁ

Dnia 12 grudnia 2013 r.

Sąd Rejonowy w Trzebnicy III Wydział Rodzinny i Nieletnich

w składzie :

Przewodnicząca : SSR Jadwiga Zawadzka

Protokolant Renata Fiet

na rozprawie w sprawie

z powództwa

małoletniego K. W. ur. (...) reprezentowanego przez matkę M. W.

przeciwko

A. W.

o alimenty

Posiedzenie rozpoczęto o godz. 14.00 zakończono o godz.14.20

Po wywołaniu stawili się:

Matka powoda M. W. – osobiście

Pełnomocnik matki powoda adwokat D. S. osobiście pełnomocnictwo w aktach sprawy.

Pozwany A. W. – nie stawił się zawiadomiony prawidłowo z rozprawy

Pełnomocnik pozwanego adw. J. F. nie stawiła się zawiadomiona prawidłowo z rozprawy

Ujawniono pismo procesowe pełnomocnika matki powoda z dnia 09.12.2013 r. w którym pełnomocnik wnosi o dopuszczenie przez sąd dowodu z karty pracownika za okres styczeń 2012 r. załączonej do pisma.

Sąd postanowił

dopuścić dowód z:

- karty pracownika za styczeń 2012 r.

- odpisu aktu urodzenia powoda,

- faktur pozwanego k.61-65, 114-117,121-124,128 k. 132-160,163 a.s.

- cennika lekarskiego k.66 a.s.

- zaświadczenia dowodu przelewu k.112-113 a.s.

- zaświadczenia o zarobkach pozwanego k.221 i matki powoda k.222-224 a.s,

- zaświadczenia o dochodach pozwanego k.232 i faktury k.235 a.s.

Sąd uznał sprawę dojrzałą do rozstrzygnięcia.

Przewodnicząca zamknęła rozprawę.

Przewodnicząca ogłosiła wyrok przez odczytanie sentencji i podanie ustnie zasadniczych powodów rozstrzygnięcia.

Przewodnicząca pouczyła

działających bez adwokata (radcy prawnego), że uzasadnienie pisemne ogłoszonego orzeczenia zostanie im doręczone jeżeli takie żądanie zgłosi w terminie tygodniowym tj. do dnia 19.12.2013 r.

oraz, że zażalenie od tego orzeczenia wnosi się do tutejszego Sądu bezpośrednio albo za pośrednictwem poczty w terminie tygodniowym od otrzymania orzeczenia z uzasadnieniem albo do dnia 02.01.2014r.

gdy strona nie zgłosi z terminie tygodniowym żądania sporządzenia uzasadnienia.

Przewodnicząca Protokolant

Sygn. akt III RC 198/12

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 12 grudnia 2013 r.

Sąd Rejonowy w Trzebnicy III Wydział Rodzinny i Nieletnich

w składzie :

Przewodnicząca SSR Jadwiga Zawadzka Protokolant Renata Fiet

Po rozpoznaniu w dniu 12 grudnia 2013 r. w Trzebnicy

na rozprawie

sprawy z powództwa

małoletniego K. W. ur. (...) reprezentowanego przez matkę M. W.

przeciwko

A. W.

o alimenty

I.  oddala powództwo,

II.  zasądza od matki powoda na rzecz Skarbu Państwa kwotę 1500 zł ( jeden tysiąc pięćset złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu,

III.  zasądza od matki powoda na rzecz pozwanego kwotę 237 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

ZARZĄDZENIE

1.odnotować:

2.kalendarz 21 dni

3. po prawomocności

a. wezwać matkę powoda M. W. do uiszczenia kosztów sądowych.

b. zwrócić Sądowi Okręgowemu we Wrocławiu akta sprawy XIII RC 2623/12.

12.12.2013 r.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Agnieszka Ciachorowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Trzebnicy
Osoba, która wytworzyła informację:  Jadwiga Zawadzka
Data wytworzenia informacji: