Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
147

I C 750/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Trzebnicy

Data orzeczenia: 2014-02-24

Data publikacji: 2014-03-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygnatura akt I C 750/13 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ T. , dnia 11 lutego 2014 r. Sąd Rejonowy w Trzebnicy I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Agata Staroń-Szweiger Protokolant: Agnieszka Korpowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 lutego 2014 r. w T. sprawy z powództwa (...) Banku (...) S.A w K. przeciwko D. S. o zapłatę oddala powództwo Sygn. akt I C 750/13 UZASADNIENIE Strona powodowa (...) Bank (...) SA z siedzibą w K. w pozwie wniesionym w
Czytaj więcej»

III Nsm 222/17

zarządzenie, postanowienie

Sąd Rejonowy w Trzebnicy

Data orzeczenia: 2017-09-19

Data publikacji: 2017-10-23

trafność 100%

Sygn. akt III Nsm 222/17 POSTANOWIENIE Dnia 19 września 2017 r. Sąd Rejonowy w Trzebnicy III Wydział Rodzinny i Nieletnich w T. w składzie następującym: Przewodnicząca: SSR Jadwiga Zawadzka Protokolant: Renata Fiet po rozpoznaniu w dniu 19 września 2017 r. w Trzebnicy na rozprawie sprawy z urzędu z udziałem A. L. i R. L. o ograniczenie władzy rodzicielskiej nad małoletnimi W. L. ur. (...) i K. L. ur. (...) postanawia: I uznać brak podstaw do ingerencji sądu w przedmiocie wykonywania władzy rodzi
Czytaj więcej»

V C 10/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Trzebnicy

Data orzeczenia: 2014-07-02

Data publikacji: 2014-08-05

trafność 100%

Sygn. akt V C 10/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 lipca 2014 r. Sąd Rejonowy w Trzebnicy V Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w M. w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Grażyna Wójcik Protokolant Justyna Kądzioła po rozpoznaniu w dniu 2 lipca 2014 r. w Miliczu na rozprawie sprawy z powództwa Ł. S. przeciwko S. K. o zwolnienie od egzekucji I oddala powództwo; II zasądza od powoda na rzecz pozwanego kwotę 617,00 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania. Sygn. akt V C 10
Czytaj więcej»

V C 20/13

wyrok

Sąd Rejonowy w Trzebnicy

Data orzeczenia: 2013-04-15

Data publikacji: 2013-06-25

trafność 100%

Sygn. akt V C 20/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 kwietnia 2013 r. Sąd Rejonowy w Trzebnicy V Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Miliczu w składzie: Przewodniczący SSR Grażyna Wójcik Protokolant Justyna Kądzioła po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 kwietnia 2013 r. w Miliczu sprawy z powództwa A. M. i K. H. przeciwko Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne – Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ż. o zapłatę I oddala powództwo; II zasądza od powódki A. M. na rzecz strony po
Czytaj więcej»

V C 308/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Trzebnicy

Data orzeczenia: 2014-09-05

Data publikacji: 2014-10-09

trafność 100%

Sygn. akt V C upr 308/14 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 września 2014 r. Sąd Rejonowy w Trzebnicy V Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w M. w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Grażyna Wójcik Protokolant: Agnieszka Hasiak po rozpoznaniu w dniu 5 września 2014 r. w Miliczu sprawy z powództwa U. Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w W. przeciwko J. W. o zapłatę I oddala powództwo; II kosztami postępowania obciąża stronę powodową w
Czytaj więcej»

V C 309/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Trzebnicy

Data orzeczenia: 2013-08-30

Data publikacji: 2014-08-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt. V C upr 309/13 POSTANOWIENIE Dnia 30 sierpnia 2013 r. Sąd Rejonowy w Trzebnicy V Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w M. w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Rafał Kuriata po rozpoznaniu w dnia 30 sierpnia 2013 r. w M. na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa (...) .á r.l. z siedzibą w Luksemburgu przeciwko T. K. o zapłatę postanawia: I umorzyć postępowanie w sprawie; II orzec, iż koszty postępowania ponosi strona powodowa. UZASADNIENIE Strona powodowa w dniu 11 marca 2
Czytaj więcej»

V C 378/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Trzebnicy

Data orzeczenia: 2014-02-21

Data publikacji: 2014-04-09

trafność 100%

Sygn. akt V C 378/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 lutego 2014 r. Sąd Rejonowy w Trzebnicy V Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Miliczu w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Grażyna Wójcik Protokolant: Agnieszka Hasiak po rozpoznaniu w dniu 21 lutego 2014 r. w Miliczu sprawy z powództwa (...) (...) Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w W. przeciwko D. S. o zapłatę I oddala powództwo; II kosztami postępowania obciąża stronę
Czytaj więcej»

V C 381/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Trzebnicy

Data orzeczenia: 2014-03-04

Data publikacji: 2014-04-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt V C upr 381/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 marca 2014r. Sąd Rejonowy w Trzebnicy V Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Miliczu w składzie: Przewodniczący: Sędzia SR Rafał Kuriata Protokolant: Karolina Szanfisz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 marca 2014r. sprawy z powództwa (...) S.A. z siedzibą w W. przeciwko M. T. o zapłatę I zasądza od pozwanego M. T. na rzecz strony powodowej (...) S.A. z siedzibą w W. kwotę 3 663,00 (trzy tysiące sześćset sześćdziesią
Czytaj więcej»

V C 386/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Trzebnicy

Data orzeczenia: 2014-03-14

Data publikacji: 2014-05-09

trafność 100%

Sygn. akt V C 386/13 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 marca 2014 r. Sąd Rejonowy w Trzebnicy V Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w M. w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Grażyna Wójcik Protokolant: Agnieszka Hasiak po rozpoznaniu w dniu 14 marca 2014 r. w Miliczu na rozprawie sprawy z powództwa (...) Sp. z o.o. w S. przeciwko M. M. o zapłatę I oddala powództwo; II kosztami postępowania obciąża stronę powodową w zakresie przez nią poniesionym. Sygn. akt V C
Czytaj więcej»

V C 388/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Trzebnicy

Data orzeczenia: 2014-03-12

Data publikacji: 2014-04-15

trafność 100%

Sygn. akt V C upr 388/13 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 marca 2014 r. Sąd Rejonowy w Trzebnicy V Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Miliczu w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Grażyna Wójcik Protokolant: Agnieszka Hasiak po rozpoznaniu w dniu 12 marca 2014 r. w Miliczu na rozprawie sprawy z powództwa (...) S.a r.l. z siedzibą w Luxembourg przeciwko G. M. o zapłatę I oddala powództwo; II kosztami postępowania obciąża stronę powodową w zakresie przez nią p
Czytaj więcej»