Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
148

V C 96/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Trzebnicy

Data orzeczenia: 2014-09-19

Data publikacji: 2015-01-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt V C 96/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 września 2014 r. Sąd Rejonowy w Trzebnicy V Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w M. w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Grażyna Wójcik Protokolant: Agnieszka Hasiak po rozpoznaniu w dniu 10 września 2014 r. w Miliczu sprawy z powództwa Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w W. przeciwko K. S. (1) o zapłatę na skutek sprzeciwu od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu upominawczym w dniu 30 stycznia 2014 r. w s
Czytaj więcej»

V C 334/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Trzebnicy

Data orzeczenia: 2014-09-05

Data publikacji: 2014-10-09

trafność 100%

Sygn. akt V C 334/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 września 2014 r. Sąd Rejonowy w Trzebnicy V Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w M. w składzie: Przewodniczący: SSR Grażyna Wójcik Protokolant: Agnieszka Hasiak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 września 2014 r. w M. sprawy z powództwa Z. T. przeciwko Powiatowi (...) o zapłatę na skutek sprzeciwu strony pozwanej od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu upominawczym w dniu 7 kwietnia 2014 r. w sprawie NC 120/14 ponad kw
Czytaj więcej»

V C 352/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Trzebnicy

Data orzeczenia: 2014-10-08

Data publikacji: 2014-10-29

trafność 100%

Sygn. akt V C upr 352/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 października 2014 r. Sąd Rejonowy w Trzebnicy V Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w M. w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Grażyna Wójcik Protokolant: Justyna Kądzioła po rozpoznaniu w dniu 8 października 2014 r. w Miliczu na rozprawie sprawy z powództwa (...) (Luxembourg) S.A. z siedzibą w Luxembourg przeciwko M. K. o zapłatę I zasądza od pozwanego M. K. na rzecz strony powodowej (...) (Luxembourg) S.A. z si
Czytaj więcej»

V C 64/13

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Trzebnicy

Data orzeczenia: 2013-09-12

Data publikacji: 2013-10-10

trafność 100%

Sygn. akt V C 64/13 UZASADNIENIE Powód J. P. wniósł o zasądzenie od strony pozwanej (...) S.A. V. (...) w W. kwoty 52.000,00 zł tytułem zadośćuczynienia wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu, tj. 27 sierpnia 2012 r. do dnia zapłaty oraz kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego, według norm przepisanych oraz kosztów opłaty od pełnomocnictwa w wysokości 17,00 zł. Uzasadniając żądanie wskazał, że w dniu 5 stycznia 2011 w M. na ul. (...) powód przewrócił się na oblodzonym
Czytaj więcej»

V C 66/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Trzebnicy

Data orzeczenia: 2013-09-18

Data publikacji: 2013-11-09

trafność 100%

Sygn. akt V C 66/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 września 2013 r. Sąd Rejonowy w Trzebnicy V Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Miliczu w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Grażyna Wójcik Protokolant: Justyna Kądzioła po rozpoznaniu w dniu 18 września 2013 r. w Miliczu sprawy z powództwa T. K. przeciwko stronie pozwanej Towarzystwu (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę I oddala powództwo; II zasądza od powoda na rzecz strony pozwanej kwotę 1.000,85 zł tytułem zw
Czytaj więcej»

V C 238/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Trzebnicy

Data orzeczenia: 2014-08-27

Data publikacji: 2014-10-09

trafność 100%

Sygn. akt V C upr 238/14 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 sierpnia 2014 r. Sąd Rejonowy w Trzebnicy V Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w M. w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Grażyna Wójcik Protokolant: Justyna Kądzioła po rozpoznaniu w dniu 27 sierpnia 2014 r. w Miliczu sprawy z powództwa (...) Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty we W. przeciwko K. S. o zapłatę I oddala powództwo; II kosztami postępowania obciąża stronę powod
Czytaj więcej»

V C 242/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Trzebnicy

Data orzeczenia: 2014-08-27

Data publikacji: 2014-10-09

trafność 100%

Sygn. akt V C 242/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 sierpnia 2014 r. Sąd Rejonowy w Trzebnicy V Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w M. w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Grażyna Wójcik Protokolant: Justyna Kądzioła po rozpoznaniu w dniu 27 sierpnia 2014 r. w Miliczu sprawy z powództwa Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty we W. przeciwko B. M. o zapłatę I oddala powództwo; II kosztami postępowania obciąża stronę powodową w zakr
Czytaj więcej»

V C 259/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Trzebnicy

Data orzeczenia: 2014-03-11

Data publikacji: 2014-04-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt V C upr 259/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 marca 2014r. Sąd Rejonowy w Trzebnicy V Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Miliczu w składzie: Przewodniczący: Sędzia SR Rafał Kuriata Protokolant: Karolina Szanfisz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 marca 2014r. sprawy z powództwa (...) Bank (...) S.A. z siedzibą we W. przeciwko H. Z. o zapłatę I zasądza od pozwanego H. Z. na rzecz strony powodowej (...) Bank (...) S.A. z siedzibą we W. kwotę 1 667,94 (jeden tys
Czytaj więcej»

V C 236/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Trzebnicy

Data orzeczenia: 2014-05-09

Data publikacji: 2014-08-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt V C 236/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 maja 2014 r. Sąd Rejonowy w Trzebnicy V Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w M. w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Grażyna Wójcik Protokolant: Agnieszka Hasiak po rozpoznaniu w dniu 9 maja 2014 r. w Miliczu sprawy z powództwa M. W. i T. S. przeciwko T. Ż. o wydanie I oddala powództwo; II kosztami postępowania obciąża powodów w zakresie przez nich poniesionym; III z urzędu zarządza zwrócić powodom solidarnie kwotę
Czytaj więcej»

V C 250/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Trzebnicy

Data orzeczenia: 2014-09-17

Data publikacji: 2014-10-29

trafność 100%

Sygn. akt V C upr 250/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 września 2014 r. Sąd Rejonowy w Trzebnicy V Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w M. w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Grażyna Wójcik Protokolant: Justyna Kądzioła po rozpoznaniu w dniu 17 września 2014 r. w Miliczu sprawy z powództwa (...) Sp. z o.o. w K. przeciwko R. M. o zapłatę I oddala powództwo; II kosztami postępowania obciąża stronę powodową w zakresie przez nią poniesionym. (...) 1 (...) 2 (...) 3 (
Czytaj więcej»