Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
147

V C 20/13

wyrok

Sąd Rejonowy w Trzebnicy

Data orzeczenia: 2013-04-15

Data publikacji: 2013-06-25

trafność 100%

Sygn. akt V C 20/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 kwietnia 2013 r. Sąd Rejonowy w Trzebnicy V Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Miliczu w składzie: Przewodniczący SSR Grażyna Wójcik Protokolant Justyna Kądzioła po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 kwietnia 2013 r. w Miliczu sprawy z powództwa A. M. i K. H. przeciwko Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne – Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ż. o zapłatę I oddala powództwo; II zasądza od powódki A. M. na rzecz strony po
Czytaj więcej»

V C 21/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Trzebnicy

Data orzeczenia: 2013-09-26

Data publikacji: 2013-11-09

trafność 100%

Sygn. akt V C 21/13 (poprzednio I C 48/12) WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 września 2013r. Sąd Rejonowy w Trzebnicy V Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Miliczu w składzie: Przewodniczący: Sędzia SR R. K. Protokolant: Karolina Szanfisz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 września 2013r. sprawy z powództwa A. S. przeciwko P. B. U. K. z siedzibą w W. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej P. B. U. K. z siedzibą w W. na rzecz powoda A. S. kwotę 14 536,12 (czternaście tysię
Czytaj więcej»

V C 32/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Trzebnicy

Data orzeczenia: 2015-04-17

Data publikacji: 2015-05-05

trafność 100%

Sygn. akt V C upr 32/15 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 kwietnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Trzebnicy V Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w M. w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Grażyna Wójcik Protokolant: Agnieszka Hasiak po rozpoznaniu w dniu 17 kwietnia 2015 r. w Miliczu sprawy z powództwa Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty we W. przeciwko K. G. o zapłatę I oddala powództwo; II kosztami postępowania obciąża stronę powo
Czytaj więcej»

V C 64/13

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Trzebnicy

Data orzeczenia: 2013-09-12

Data publikacji: 2013-10-10

trafność 100%

Sygn. akt V C 64/13 UZASADNIENIE Powód J. P. wniósł o zasądzenie od strony pozwanej (...) S.A. V. (...) w W. kwoty 52.000,00 zł tytułem zadośćuczynienia wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu, tj. 27 sierpnia 2012 r. do dnia zapłaty oraz kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego, według norm przepisanych oraz kosztów opłaty od pełnomocnictwa w wysokości 17,00 zł. Uzasadniając żądanie wskazał, że w dniu 5 stycznia 2011 w M. na ul. (...) powód przewrócił się na oblodzonym
Czytaj więcej»

V C 66/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Trzebnicy

Data orzeczenia: 2013-09-18

Data publikacji: 2013-11-09

trafność 100%

Sygn. akt V C 66/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 września 2013 r. Sąd Rejonowy w Trzebnicy V Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Miliczu w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Grażyna Wójcik Protokolant: Justyna Kądzioła po rozpoznaniu w dniu 18 września 2013 r. w Miliczu sprawy z powództwa T. K. przeciwko stronie pozwanej Towarzystwu (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę I oddala powództwo; II zasądza od powoda na rzecz strony pozwanej kwotę 1.000,85 zł tytułem zw
Czytaj więcej»

I C 372/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Trzebnicy

Data orzeczenia: 2012-11-28

Data publikacji: 2013-10-16

trafność 100%

Teza orzeczenia: opłata za kartę pojazdu pobrana na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 lipca 2003r. w sprawie wysokości opłat za kartę, pojazdu (Dz.U. nr 137 poz. 1310) podlega zwrotowi ponad kwotę 75 zł jako świadczenie nienależne w rozumieniu art. 410 par. 2 k.c.
Sygnatura akt I C 372/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ T. , dnia 28 listopada 2012 r. Sąd Rejonowy w Trzebnicy I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Agata Staroń-Szweiger Protokolant: Jolanta Szwiec po rozpoznaniu w dniu 16 listopada 2012 r. w Trzebnicy sprawy z powództwa P. P. przeciwko Powiatowi (...) o zapłatę kwoty 425 zł I zasądza od strony pozwanej Powiatu (...) na rzecz powoda P. P. kwotę 425 zł (czterysta dwadzieścia pięć złotych) z ustawowymi odsetka
Czytaj więcej»

I C 750/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Trzebnicy

Data orzeczenia: 2014-02-24

Data publikacji: 2014-03-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygnatura akt I C 750/13 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ T. , dnia 11 lutego 2014 r. Sąd Rejonowy w Trzebnicy I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Agata Staroń-Szweiger Protokolant: Agnieszka Korpowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 lutego 2014 r. w T. sprawy z powództwa (...) Banku (...) S.A w K. przeciwko D. S. o zapłatę oddala powództwo Sygn. akt I C 750/13 UZASADNIENIE Strona powodowa (...) Bank (...) SA z siedzibą w K. w pozwie wniesionym w
Czytaj więcej»

III Nsm 222/17

zarządzenie, postanowienie

Sąd Rejonowy w Trzebnicy

Data orzeczenia: 2017-09-19

Data publikacji: 2017-10-23

trafność 100%

Sygn. akt III Nsm 222/17 POSTANOWIENIE Dnia 19 września 2017 r. Sąd Rejonowy w Trzebnicy III Wydział Rodzinny i Nieletnich w T. w składzie następującym: Przewodnicząca: SSR Jadwiga Zawadzka Protokolant: Renata Fiet po rozpoznaniu w dniu 19 września 2017 r. w Trzebnicy na rozprawie sprawy z urzędu z udziałem A. L. i R. L. o ograniczenie władzy rodzicielskiej nad małoletnimi W. L. ur. (...) i K. L. ur. (...) postanawia: I uznać brak podstaw do ingerencji sądu w przedmiocie wykonywania władzy rodzi
Czytaj więcej»

III RC 44/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Trzebnicy

Data orzeczenia: 2017-05-25

Data publikacji: 2017-11-06

trafność 100%

Sygnatura akt III RC 44/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ T. , dnia 25 maja 2017 r. Sąd Rejonowy w Trzebnicy III Wydział Rodzinny i Nieletnich w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Jadwiga Zawadzka Protokolant: Renata Fiet po rozpoznaniu w dniu 18 maja 2017 r. w Trzebnicy na rozprawie sprawy z powództwa małoletniej D. M. (1) reprezentowanej przez przedstawicielkę ustawową J. M. przeciwko D. M. (2) o podwyższenie alimentów I podwyższa alimenty od pozwanego D. M. (2) zasądzone wy
Czytaj więcej»

III RC 90/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Trzebnicy

Data orzeczenia: 2017-04-27

Data publikacji: 2017-11-07

trafność 100%

Sygn. akt III RC 90/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 kwietnia 2017 r. Sąd Rejonowy w Trzebnicy III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie : Przewodnicząca SSR Jadwiga Zawadzka Protokolant Renata Fiet po rozpoznaniu w dniu 27 kwietnia 2017 r. w Trzebnicy sprawy z powództwa małoletniej M. K. (1) ur.(...) reprezentowanej przez przedstawicielkę ustawową M. K. (2) przeciwko M. K. (3) o podwyższenie alimentów I podwyższa alimenty od pozwanego M. K. (3) zasądzone wyrokiem Sądu Okr
Czytaj więcej»