Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
148

I C 372/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Trzebnicy

Data orzeczenia: 2012-11-28

Data publikacji: 2013-10-16

trafność 100%

Teza orzeczenia: opłata za kartę pojazdu pobrana na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 lipca 2003r. w sprawie wysokości opłat za kartę, pojazdu (Dz.U. nr 137 poz. 1310) podlega zwrotowi ponad kwotę 75 zł jako świadczenie nienależne w rozumieniu art. 410 par. 2 k.c.
Sygnatura akt I C 372/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ T. , dnia 28 listopada 2012 r. Sąd Rejonowy w Trzebnicy I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Agata Staroń-Szweiger Protokolant: Jolanta Szwiec po rozpoznaniu w dniu 16 listopada 2012 r. w Trzebnicy sprawy z powództwa P. P. przeciwko Powiatowi (...) o zapłatę kwoty 425 zł I zasądza od strony pozwanej Powiatu (...) na rzecz powoda P. P. kwotę 425 zł (czterysta dwadzieścia pięć złotych) z ustawowymi odsetka
Czytaj więcej»

III RC 85/17

zarządzenie, wyrok

Sąd Rejonowy w Trzebnicy

Data orzeczenia: 2017-09-14

Data publikacji: 2017-10-23

trafność 100%

Sygn. akt IIIRC 85/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 września 2017 r. Sąd Rejonowy w Trzebnicy Wydział III Rodzinny i Nieletnich w składzie: Przewodniczący SSR Jadwiga Zawadzka Protokolant Renata Fiet po rozpoznaniu w dniu 14 września 2017 r. w Trzebnicy na rozprawie sprawy z powództwa Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we W. działającego w imieniu małoletnich J. K. ur. (...) i N. K. ur. (...) reprezentowanych przez rodzinę zastępczą N. i M. S. przeciwko K. K. i R.
Czytaj więcej»

III RC 44/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Trzebnicy

Data orzeczenia: 2017-05-25

Data publikacji: 2017-11-06

trafność 100%

Sygnatura akt III RC 44/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ T. , dnia 25 maja 2017 r. Sąd Rejonowy w Trzebnicy III Wydział Rodzinny i Nieletnich w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Jadwiga Zawadzka Protokolant: Renata Fiet po rozpoznaniu w dniu 18 maja 2017 r. w Trzebnicy na rozprawie sprawy z powództwa małoletniej D. M. (1) reprezentowanej przez przedstawicielkę ustawową J. M. przeciwko D. M. (2) o podwyższenie alimentów I podwyższa alimenty od pozwanego D. M. (2) zasądzone wy
Czytaj więcej»

III Nsm 222/17

zarządzenie, postanowienie

Sąd Rejonowy w Trzebnicy

Data orzeczenia: 2017-09-19

Data publikacji: 2017-10-23

trafność 100%

Sygn. akt III Nsm 222/17 POSTANOWIENIE Dnia 19 września 2017 r. Sąd Rejonowy w Trzebnicy III Wydział Rodzinny i Nieletnich w T. w składzie następującym: Przewodnicząca: SSR Jadwiga Zawadzka Protokolant: Renata Fiet po rozpoznaniu w dniu 19 września 2017 r. w Trzebnicy na rozprawie sprawy z urzędu z udziałem A. L. i R. L. o ograniczenie władzy rodzicielskiej nad małoletnimi W. L. ur. (...) i K. L. ur. (...) postanawia: I uznać brak podstaw do ingerencji sądu w przedmiocie wykonywania władzy rodzi
Czytaj więcej»

III RC 130/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Trzebnicy

Data orzeczenia: 2013-06-18

Data publikacji: 2017-10-31

trafność 100%

Sygn. akt. IIIRC 130\13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 czerwca 2013r. Sąd Rejonowy w Trzebnicy III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie: Przewodnicząca: SSR Jadwiga Zawadzka Protokolant: Agnieszka Ciachorowska po rozpoznaniu dnia 18 czerwca 2013r. w T. sprawy z powództwa S. S. przeciwko I. S. o ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej I oddala powództwo, II odstępuje od obciążania stron kosztami postępowania, obciążając nimi Skarb Państwa Sygn. akt . IIIRC 130/13
Czytaj więcej»

III RC 90/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Trzebnicy

Data orzeczenia: 2017-04-27

Data publikacji: 2017-11-07

trafność 100%

Sygn. akt III RC 90/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 kwietnia 2017 r. Sąd Rejonowy w Trzebnicy III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie : Przewodnicząca SSR Jadwiga Zawadzka Protokolant Renata Fiet po rozpoznaniu w dniu 27 kwietnia 2017 r. w Trzebnicy sprawy z powództwa małoletniej M. K. (1) ur.(...) reprezentowanej przez przedstawicielkę ustawową M. K. (2) przeciwko M. K. (3) o podwyższenie alimentów I podwyższa alimenty od pozwanego M. K. (3) zasądzone wyrokiem Sądu Okr
Czytaj więcej»

III RC 198/12

zarządzenie, wyrok, protokół

Sąd Rejonowy w Trzebnicy

Data orzeczenia: 2013-12-12

Data publikacji: 2017-11-07

trafność 100%

Sygn. akt III RC 198/12 PROTOKÓŁ Dnia 12 grudnia 2013 r. Sąd Rejonowy w Trzebnicy III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie : Przewodnicząca : SSR Jadwiga Zawadzka Protokolant Renata Fiet na rozprawie w sprawie z powództwa małoletniego K. W. ur. (...) reprezentowanego przez matkę M. W. przeciwko A. W. o alimenty Posiedzenie rozpoczęto o godz. 14.00 zakończono o godz.14.20 Po wywołaniu stawili się: Matka powoda M. W. – osobiście Pełnomocnik matki powoda adwokat D. S. osobiście pełnomocnictwo w
Czytaj więcej»

I C 750/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Trzebnicy

Data orzeczenia: 2014-02-24

Data publikacji: 2014-03-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygnatura akt I C 750/13 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ T. , dnia 11 lutego 2014 r. Sąd Rejonowy w Trzebnicy I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Agata Staroń-Szweiger Protokolant: Agnieszka Korpowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 lutego 2014 r. w T. sprawy z powództwa (...) Banku (...) S.A w K. przeciwko D. S. o zapłatę oddala powództwo Sygn. akt I C 750/13 UZASADNIENIE Strona powodowa (...) Bank (...) SA z siedzibą w K. w pozwie wniesionym w
Czytaj więcej»

III RC 192/12

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Trzebnicy

Data orzeczenia: 2013-12-04

Data publikacji: 2017-10-31

trafność 100%

Sygn. akt. IIIRC 192\12 UZASADNIENIE Powód S. A. (1) wniósł o obniżenie alimentów zasądzonych na rzecz małoletniego D. A. z kwoty 900 zł miesięcznie do kwoty po 450 zł miesięcznie i na rzecz małoletniej J. A. z kwoty 600 zł miesięcznie do kwoty 300 zł miesięcznie. Na uzasadnienie swego żądania powód podał, że po zasądzeniu ostatnich alimentów na rzecz pozwanych jego sytuacja finansowa uległa pogorszeniu. Z uwagi na kryzys gospodarczy zmuszony był bowiem zlikwidować prywatną działalność budowlaną
Czytaj więcej»

V C 627/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Trzebnicy

Data orzeczenia: 2014-08-14

Data publikacji: 2014-11-06

trafność 100%

Sygn. akt V C upr 627/13 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 sierpnia 2014r. Sąd Rejonowy w Trzebnicy V Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w M. w składzie: Przewodniczący SSR Rafał Kuriata Protokolant Agnieszka Hasiak po rozpoznaniu w dniu 14 sierpnia 2014r. w Miliczu sprawy z powództwa (...) S.a r.l. z siedzibą w Luxembourg przeciwko R. W. o zapłatę I oddala powództwo w całości; II kosztami postępowania obciąża stronę powodową. Sygn. akt V C upr 627/13 UZASADNIENIE Str
Czytaj więcej»