Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 130/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Trzebnicy z 2013-06-18

Sygn. akt. IIIRC 130\13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 18 czerwca 2013r.

Sąd Rejonowy w Trzebnicy III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie:

Przewodnicząca: SSR Jadwiga Zawadzka

Protokolant: Agnieszka Ciachorowska

po rozpoznaniu dnia 18 czerwca 2013r. w T.

sprawy z powództwa

S. S.

przeciwko

I. S.

o ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej

I.  oddala powództwo,

II.  odstępuje od obciążania stron kosztami postępowania, obciążając nimi Skarb Państwa

Sygn. akt . IIIRC 130/13

UZASADNIENIE

Powód S. S. wniósł o ustanowienie z dniem 07 czerwca 2013r rozdzielności majątkowej małżeńskiej między powodem,a pozwaną I. S..

Na uzasadnienie swego żądania podał, że chce, aby w czasie trwania małżeństwa każda ze stron rozporządzała samodzielnie własnymi dochodami i opłatami bez ingerencji współmałżonka.

Pozwana I. S. wniosła o oddalenie powództwa zarzucając brak podstaw do wprowadzenia rozdzielności majątkowej w sytuacji, gdy strony osiągają porozumienie w sprawach finansowych i majątkowych małżeńskich.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Powód S. S. zawarł małżeństwo z pozwaną I. S. w dniu 19.06.1993r.Z małżeństwa maja córkę lat 18 i syna lat 11.

Strony mieszkają razem z dziećmi we własnym mieszkaniu, w którym są trzy pokoje, kuchnia i łazienka. Kupili je na raty od agencji rolnej.

Małżonkowie spłacają raty wspólnie i bezproblemowo. Do całkowitej spłaty pozostało im 4 raty.

Powód przepracował łącznie dwadzieścia kilka lat. Ostatni raz przez 5 lat pracował w warsztacie mechaniki pojazdowej we W.. Od 12 lutego 2013r jest zarejestrowany jako bezrobotny bez prawa do zasiłku z tego tytułu. Okazyjnie powód pracuje dorywczo, a zarobione pieniądze przeznacza na opłatę rachunków związanych z utrzymaniem mieszkania.

Przy braku własnych dochodów pozostaje na utrzymaniu pozwanej. Strony wspólnie żywią się i prowadzą gospodarstwo domowe. Pozwana gotuje obiady mężowi i dzieciom. 6-7 lat temu małżonkowie wspólnie pobrali pożyczkę z banku na remont mieszkania. Nie było między nimi sporu, co do jej spłaty.

Strony nie pozostają w konflikcie, nie żyją w separacji i między nimi nie toczy się sprawa o rozwód. Żadne z małżonków nie nadużywa alkoholu, nie wynosiło rzeczy z domu i nie wykorzystywało finansowo drugiego bez jego zgody.

Kiedy powód pracował , a pozwana była bezrobotna to on utrzymywał rodzinę za obopólnym porozumieniem małżonków. W ostatnim czasie między stronami dochodzi do sprzeczek i drobnych konfliktów na tle niewystarczającej ilości pieniędzy.

Ich dzieci uczą się jeszcze w szkole. Powód nigdy nie był obciążony obowiązkiem alimentacyjnym sądownie.

W przyszłości chce składać się na rachunki w mieszkaniu wspólnie z żoną.

Pozwana I. S. od 2 lat pracuje jako operator maszyn w firmie produkującej sprzęt AGD we W.. Zarabia 1500zł netto miesięcznie. Zarobki przeznacza na wyżywienie i pozostałe potrzeby dzieci oraz męża, opłatę rachunków w mieszkaniu.

We wrześniu 2012r pozwana bez wiedzy powoda pobrała kredyt w Banku (...) w kwocie 12.000zł – końcowy termin spłaty wynosi 3 lata. Spłaca go samodzielnie bez pomocy męża, w ratach po 512zł miesięcznie. Przeznaczyła go na codzienne potrzeby rodziny. Pozwana poinformowała męża o kredycie 2-3 miesiące po jego pobraniu. Powód zaakceptował zaistniałą sytuację.

W przeszłości strony wspólnie podejmowały małżeńskie decyzje finansowe a obecnie dogadują się bez przeszkód w przedmiocie codziennych wydatków.

/ dowód odpis aktu małżeństwa stron k.2, decyzja PUP k.3, zaświadczenie PUP k.5,zeznania stron k.12 odwrót -13./

Sąd zważył:

Powództwo zostało oddalone albowiem Sąd uznał, że nie ma podstaw prawnych do uwzględnienia żądania pozwu.

Zgodnie z art.52§1kr.o każdy z małżonków może żądać rozdzielności majątkowej małżeńskiej jedynie z ważnych powodów.

Postępowanie dowodowe wykazało, że w sprawie nie zostały spełnione warunki ustawowe z powyższego przepisu. W małżeństwie stron nie istnieją, bowiem żadne ważne powody uzasadniające potrzebę ustanowienia rozdzielności. Strony przyznały zgodnie, że nie żyją w separacji, nie prowadzą pasożytniczego trybu życia w małżeństwie, nie trwonią majątku wspólnego wskutek niegospodarności, nie uchylają się z własnej winy od pomnażania i utrzymania substancji majątku wspólnego. Małżonkowie nie zatrzymują wspólnego majątku wyłącznie dla siebie nie dopuszczając drugiego z nich do korzystania z niego. W małżeństwie stron nie zachodzi sytuacja, w której wykonywanie zarządu przez każde z nich nad wspólnym majątkiem jest niemożliwe lub utrudnione, a wspólność majątkowa przestaje służyć dobru założonej przez nich rodziny. Nie istnieje też zagrożenie interesów majątkowych jednej ze stron. Małżonkowie podejmują wspólnie decyzje finansowe. Jeśli nawet wstępnie pozwana pobrała kredyt bez wiedzy i zgody męża to spłaca go samodzielnie nie obciążając nim małżonka.

Zważyć należy, że ostatecznie uzyskała również akceptację powoda na taką sytuację. Strony uzupełniają się w obowiązku utrzymania domu i dzieci. Jeśli jedno z nich tymczasowo pozostaje bez pracy to drugie podejmuje zatrudnienie w tym czasie. Małżonkowie poczuwają się, zatem do wspólnej odpowiedzialności za dobro finansowe rodziny.

Drobne nieporozumienia z powodu niewystarczającej ilości pieniędzy należy uznać za typowe sprzeczki występujące w każdej przeciętnej rodzinie.

Nie stanowią one w żadnym razie ważnego powodu w rozumieniu art.52§1 kr.o. podobnie jak indywidualna chęć powoda do rozporządzania własnymi dochodami i opłatami bez ingerencji żony. Dotychczasowy sposób wspólnego gospodarowania dochodami jest zgodny z prawidłowym funkcjonowaniem małżeństwa i rodziny stron i nie ma żadnego powodu, aby go zmieniać sądownie.

W ocenie Sądu roszczenie ustanowienia rozdzielności majątkowej ma wyłącznie życzeniowy charakter i nie jest poparte przesłankami prawnymi. Zgłaszając żądanie, powód chciał uzyskać przyzwolenie Sądu na stworzenie w małżeństwie sytuacji finansowej, która dopiero w przyszłości po jej zaistnieniu mogłaby dać podstawy do rozdzielności. Orzekając w sprawie Sąd bierze zaś pod uwagę okoliczności istniejące w dniu wydania wyroku. One natomiast nie pozwalają na uwzględnienie powództwa w sprawie stron.

Mając na uwadze powyższe Sąd orzekł jak w sentencji wyroku.

Orzeczenie o kosztach wydano na podstawie art.100.2 ustawy o kosztach w sprawach cywilnych przyjmując, że strony nie są w stanie ich ponieść bez uszczerbku dla utrzymania własnego i rodziny.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Agnieszka Ciachorowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Trzebnicy
Osoba, która wytworzyła informację:  Jadwiga Zawadzka
Data wytworzenia informacji: