Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
150

V C 66/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Trzebnicy

Data orzeczenia: 2013-09-18

Data publikacji: 2013-11-09

trafność 100%

Sygn. akt V C 66/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 września 2013 r. Sąd Rejonowy w Trzebnicy V Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Miliczu w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Grażyna Wójcik Protokolant: Justyna Kądzioła po rozpoznaniu w dniu 18 września 2013 r. w Miliczu sprawy z powództwa T. K. przeciwko stronie pozwanej Towarzystwu (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę I oddala powództwo; II zasądza od powoda na rzecz strony pozwanej kwotę 1.000,85 zł tytułem zw
Czytaj więcej»

V C 95/13

wyrok

Sąd Rejonowy w Trzebnicy

Data orzeczenia: 2013-03-21

Data publikacji: 2013-06-25

trafność 100%

Sygn. akt V C 95/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 marca 2013 r. Sąd Rejonowy w Trzebnicy V Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Miliczu w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Grażyna Wójcik Protokolant: Justyna Kądzioła po rozpoznaniu w dniu 7 marca 2013 r. w Miliczu sprawy z powództwa K. K. przeciwko (...) Zakładowi (...) na (...) S.A. w W. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej (...) Zakładu (...) na (...) S.A. w W. na rzecz powoda K. K. kwotę 3.000 (trzy tysiące)
Czytaj więcej»

V C 90/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Trzebnicy

Data orzeczenia: 2014-06-25

Data publikacji: 2014-08-05

trafność 100%

Sygn. akt V C upr 90/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 czerwca 2014 r. Sąd Rejonowy w Trzebnicy V Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w M. w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Grażyna Wójcik Protokolant: Justyna Kądzioła po rozpoznaniu w dniu 25 czerwca 2014 r. w Miliczu sprawy z powództwa easyDEBT Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w W. przeciwko J. S. o zapłatę I oddala powództwo; II kosztami postępowania obciąża stronę powodową w zak
Czytaj więcej»

V C 94/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Trzebnicy

Data orzeczenia: 2014-04-08

Data publikacji: 2014-05-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt V C 94/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 kwietnia 2014r. Sąd Rejonowy w Trzebnicy V Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w M. w składzie: Przewodniczący: Sędzia SR Rafał Kuriata Protokolant: Karolina Szanfisz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 marca 2014r. sprawy z powództwa M. L. (1) przeciwko M. K. o zapłatę I zasądza od pozwanej M. K. na rzecz powoda M. L. (1) kwotę 9 510,44 (dziewięć tysięcy pięćset dziesięć i 44/100) zł wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi
Czytaj więcej»

V C 86/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Trzebnicy

Data orzeczenia: 2015-06-24

Data publikacji: 2015-08-06

trafność 100%

Sygn. akt V C 86/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 czerwca 2015 r. Sąd Rejonowy w Trzebnicy V Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w M. w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Grażyna Wójcik Protokolant: Justyna Kądzioła po rozpoznaniu w dniu 19 czerwca 2015 r. w Miliczu na rozprawie sprawy z powództwa J. R. przeciwko L. S. C. de S. y (...) S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w W. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej L. S. C. de S. y (...) S.A. Oddział w Polsce z siedzib
Czytaj więcej»

V C 96/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Trzebnicy

Data orzeczenia: 2014-09-19

Data publikacji: 2015-01-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt V C 96/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 września 2014 r. Sąd Rejonowy w Trzebnicy V Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w M. w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Grażyna Wójcik Protokolant: Agnieszka Hasiak po rozpoznaniu w dniu 10 września 2014 r. w Miliczu sprawy z powództwa Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w W. przeciwko K. S. (1) o zapłatę na skutek sprzeciwu od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu upominawczym w dniu 30 stycznia 2014 r. w s
Czytaj więcej»

V C 128/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Trzebnicy

Data orzeczenia: 2013-09-05

Data publikacji: 2013-11-09

trafność 100%

Sygn. akt V C upr 128/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 września 2013r. Sąd Rejonowy w Trzebnicy V Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Miliczu w składzie: Przewodniczący: Sędzia SR Rafał Kuriata Protokolant: Karolina Szanfisz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 września 2013r. sprawy z powództwa Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą we W. przeciwko C. S. o zapłatę I oddala powództwo w całości; II zasądza od strony powodowej na
Czytaj więcej»

V C 143/13

wyrok

Sąd Rejonowy w Trzebnicy

Data orzeczenia: 2013-06-20

Data publikacji: 2013-08-09

trafność 100%

Sygn. akt V C 143/13 (poprzednio I C 379/12) WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 czerwca 2013r. Sąd Rejonowy w Trzebnicy V Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Miliczu w składzie: Przewodniczący: Sędzia SR Rafał Kuriata Protokolant: Karolina Szanfisz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 czerwca 2013r. sprawy z powództwa I. W. przeciwko D. P. oraz małoletnim pozwanym I. P. i N. P. reprezentowanym przez przedstawicielkę ustawową D. P. o zapłatę I zasądza solidarnie od pozwanych
Czytaj więcej»

V C 143/13

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Trzebnicy

Data orzeczenia: 2013-07-05

Data publikacji: 2013-08-09

trafność 100%

UZASADNIENIE Powódka I. W. reprezentowana przez pełnomocnika, wystąpiła do Sądu z pozwem przeciwko D. P. o zasądzenie na swoją rzecz kwoty 50000,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 17 września 2007 r. do dnia zapłaty oraz kosztów postępowania według norm przepisanych. W uzasadnieniu powódka wskazała, że w dniu 16 września 2005 r. udzieliła swojemu bratu A. P. i jego żonie D. P. pożyczki w kwocie 50000,00 zł, którą mieli zwrócić w ciągu 2 lat od dnia zawarcia umowy czego jednak nie uczynili
Czytaj więcej»

V C 154/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Trzebnicy

Data orzeczenia: 2014-08-29

Data publikacji: 2014-11-05

trafność 100%

Sygn. akt V C upr 154/14 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 sierpnia 2014 r. Sąd Rejonowy w Trzebnicy V Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w M. w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Grażyna Wójcik Protokolant: Justyna Kądzioła po rozpoznaniu w dniu 22 sierpnia 2014 r. w Miliczu na rozprawie sprawy z powództwa Canal+ (...) S.A. z siedzibą w W. przeciwko P. W. o zapłatę I zasądza od pozwanego P. W. na rzecz strony powodowej Canal+ (...) S.A. z siedzibą w W. kwotę
Czytaj więcej»