Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
148

V C 95/13

wyrok

Sąd Rejonowy w Trzebnicy

Data orzeczenia: 2013-03-21

Data publikacji: 2013-06-25

trafność 100%

Sygn. akt V C 95/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 marca 2013 r. Sąd Rejonowy w Trzebnicy V Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Miliczu w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Grażyna Wójcik Protokolant: Justyna Kądzioła po rozpoznaniu w dniu 7 marca 2013 r. w Miliczu sprawy z powództwa K. K. przeciwko (...) Zakładowi (...) na (...) S.A. w W. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej (...) Zakładu (...) na (...) S.A. w W. na rzecz powoda K. K. kwotę 3.000 (trzy tysiące)
Czytaj więcej»

V C 90/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Trzebnicy

Data orzeczenia: 2014-06-25

Data publikacji: 2014-08-05

trafność 100%

Sygn. akt V C upr 90/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 czerwca 2014 r. Sąd Rejonowy w Trzebnicy V Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w M. w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Grażyna Wójcik Protokolant: Justyna Kądzioła po rozpoznaniu w dniu 25 czerwca 2014 r. w Miliczu sprawy z powództwa easyDEBT Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w W. przeciwko J. S. o zapłatę I oddala powództwo; II kosztami postępowania obciąża stronę powodową w zak
Czytaj więcej»

V C 128/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Trzebnicy

Data orzeczenia: 2013-09-05

Data publikacji: 2013-11-09

trafność 100%

Sygn. akt V C upr 128/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 września 2013r. Sąd Rejonowy w Trzebnicy V Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Miliczu w składzie: Przewodniczący: Sędzia SR Rafał Kuriata Protokolant: Karolina Szanfisz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 września 2013r. sprawy z powództwa Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą we W. przeciwko C. S. o zapłatę I oddala powództwo w całości; II zasądza od strony powodowej na
Czytaj więcej»

V C 94/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Trzebnicy

Data orzeczenia: 2014-04-08

Data publikacji: 2014-05-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt V C 94/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 kwietnia 2014r. Sąd Rejonowy w Trzebnicy V Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w M. w składzie: Przewodniczący: Sędzia SR Rafał Kuriata Protokolant: Karolina Szanfisz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 marca 2014r. sprawy z powództwa M. L. (1) przeciwko M. K. o zapłatę I zasądza od pozwanej M. K. na rzecz powoda M. L. (1) kwotę 9 510,44 (dziewięć tysięcy pięćset dziesięć i 44/100) zł wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi
Czytaj więcej»

V C 96/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Trzebnicy

Data orzeczenia: 2014-09-19

Data publikacji: 2015-01-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt V C 96/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 września 2014 r. Sąd Rejonowy w Trzebnicy V Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w M. w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Grażyna Wójcik Protokolant: Agnieszka Hasiak po rozpoznaniu w dniu 10 września 2014 r. w Miliczu sprawy z powództwa Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w W. przeciwko K. S. (1) o zapłatę na skutek sprzeciwu od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu upominawczym w dniu 30 stycznia 2014 r. w s
Czytaj więcej»

V C 202/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Trzebnicy

Data orzeczenia: 2014-08-22

Data publikacji: 2014-10-09

trafność 100%

Sygn. akt V C upr 202/14 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 sierpnia 2014 r. Sąd Rejonowy w Trzebnicy V Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w M. w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Grażyna Wójcik Protokolant: Agnieszka Hasiak po rozpoznaniu w dniu 22 sierpnia 2014 r. w Miliczu sprawy z powództwa (...) Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty we W. przeciwko M. G. o zapłatę I oddala powództwo; II kosztami postępowania obciąża stronę powod
Czytaj więcej»

V C 210/13

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Trzebnicy

Data orzeczenia: 2013-08-30

Data publikacji: 2013-09-17

trafność 100%

Sygn. akt V C 210/13 UZASADNIENIE Strona powodowa Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w W. , działając przez pełnomocnika będącego radcą prawnym, skierowała do Sądu Rejonowego Lublin – Zachód w Lublinie pozew w elektronicznym postępowaniu upominawczym i wniosła o orzeczenie nakazem zapłaty, by pozwana H. T. zapłacił stronie powodowej kwotę 17.92,36zł wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia 29 sierpnia 2012 r. do dnia zapłaty. Ponadto wniosła o zasądzeni
Czytaj więcej»

V C 236/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Trzebnicy

Data orzeczenia: 2014-05-09

Data publikacji: 2014-08-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt V C 236/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 maja 2014 r. Sąd Rejonowy w Trzebnicy V Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w M. w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Grażyna Wójcik Protokolant: Agnieszka Hasiak po rozpoznaniu w dniu 9 maja 2014 r. w Miliczu sprawy z powództwa M. W. i T. S. przeciwko T. Ż. o wydanie I oddala powództwo; II kosztami postępowania obciąża powodów w zakresie przez nich poniesionym; III z urzędu zarządza zwrócić powodom solidarnie kwotę
Czytaj więcej»

V C 220/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Trzebnicy

Data orzeczenia: 2014-03-12

Data publikacji: 2014-05-12

trafność 100%

Sygn. akt V C 220/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 marca 2014 r. Sąd Rejonowy w Trzebnicy V Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w M. w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Grażyna Wójcik Protokolant: Agnieszka Hasiak po rozpoznaniu w dniu 12 marca 2014 r. w Miliczu na rozprawie sprawy z powództwa S. W. przeciwko (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz powoda S. W. kwotę 8.000,00 (osiem tysięcy) zł z ustawo
Czytaj więcej»

V C 143/13

wyrok

Sąd Rejonowy w Trzebnicy

Data orzeczenia: 2013-06-20

Data publikacji: 2013-08-09

trafność 100%

Sygn. akt V C 143/13 (poprzednio I C 379/12) WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 czerwca 2013r. Sąd Rejonowy w Trzebnicy V Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Miliczu w składzie: Przewodniczący: Sędzia SR Rafał Kuriata Protokolant: Karolina Szanfisz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 czerwca 2013r. sprawy z powództwa I. W. przeciwko D. P. oraz małoletnim pozwanym I. P. i N. P. reprezentowanym przez przedstawicielkę ustawową D. P. o zapłatę I zasądza solidarnie od pozwanych
Czytaj więcej»