Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
150

V C 550/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Trzebnicy

Data orzeczenia: 2014-10-22

Data publikacji: 2015-02-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt V C 550/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 października 2014 r. Sąd Rejonowy w Trzebnicy V Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w M. w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Grażyna Wójcik Protokolant: Justyna Kądzioła po rozpoznaniu w dniu 22 października 2014 r. w Miliczu sprawy z powództwa G. L. przeciwko Z. M. o zapłatę I zasądza od pozwanego Z. M. na rzecz powoda G. L. kwotę 1 500,00 (jeden tysiąc pięćset) zł; II dalej idące powództwo oddala; III nie obciąż
Czytaj więcej»

VII RC 47/14

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Trzebnicy

Data orzeczenia: 2014-09-11

Data publikacji: 2014-11-03

trafność 100%

Teza orzeczenia: obniżenie alimentów na rzecz studiującego dziecka warunkowane pogorszeniem możliwości zarbkowych zobowiązanego
Sygn. akt VII RC 47/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 września 2014 roku Sąd Rejonowy w Trzebnicy VII Zamiejscowy Wydział Rodzinny i Nieletnich z siedzibą w M. w składzie : Przewodniczący: SSR Dominik Flunt Protokolant: Katarzyna Gembarowska po rozpoznaniu w dniu 7 sierpnia 2014 roku i 11 września 2014 roku w M. sprawy z powództwa R. O. (1) przeciwko V. O. o zmianę orzeczeń w zakresie alimentów I obniża alimenty od powoda R. O. (1) wynikające z wyroku Sądu Rejonowego dla Wrocł
Czytaj więcej»

V Ns 11/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Trzebnicy

Data orzeczenia: 2014-09-05

Data publikacji: 2014-11-26

trafność 100%

Sygn. akt V NS 11/13 POSTANOWIENIE Dnia 5 września 2014 r. Sąd Rejonowy w Trzebnicy V Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w M. w składzie: Przewodnicząca: SSR Grażyna Wójcik Protokolant: Agnieszka Hasiak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 sierpnia 2014 r. w M. sprawy z wniosku M. W. przy udziale S. T. o podział majątku postanawia: I ustalić, że w skład majątku wspólnego wnioskodawczyni M. W. i uczestnika postępowania S. T. wchodzą: a nieruchomość zabudowana stanowiąca działki gruntu nr (..
Czytaj więcej»

V Ns 266/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Trzebnicy

Data orzeczenia: 2013-10-09

Data publikacji: 2013-11-19

trafność 100%

Sygn. akt V NS 266/13 POSTANOWIENIE Dnia 9 października 2013 r. Sąd Rejonowy w Trzebnicy V Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w M. w składzie: Przewodnicząca: SSR Grażyna Wójcik Protokolant: Justyna Kądzioła po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 października 2013 r. w M. sprawy z wniosku E. L. przy udziale H. L. , I. L. , D. L. – K. , B. K. i W. K. o zniesienie współwłasności postanawia: I ustalić, że przedmiotem zniesienia współwłasności jest nieruchomość stanowiąca zabudowane działki gruntu
Czytaj więcej»

V C 622/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Trzebnicy

Data orzeczenia: 2014-09-12

Data publikacji: 2014-10-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt V C 622/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 września 2014 r. Sąd Rejonowy w Trzebnicy V Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w M. w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Grażyna Wójcik Protokolant: Agnieszka Hasiak po rozpoznaniu w dniu 3 września 2014 r. w Miliczu sprawy z powództwa M. W. (1) przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej (...) S.A. w W. na rzecz powódki M. W. (1) kwotę 8.400,00 (osiem tysięcy czterysta) zł z ustawowymi odsetk
Czytaj więcej»

V C 627/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Trzebnicy

Data orzeczenia: 2014-08-14

Data publikacji: 2014-11-06

trafność 100%

Sygn. akt V C upr 627/13 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 sierpnia 2014r. Sąd Rejonowy w Trzebnicy V Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w M. w składzie: Przewodniczący SSR Rafał Kuriata Protokolant Agnieszka Hasiak po rozpoznaniu w dniu 14 sierpnia 2014r. w Miliczu sprawy z powództwa (...) S.a r.l. z siedzibą w Luxembourg przeciwko R. W. o zapłatę I oddala powództwo w całości; II kosztami postępowania obciąża stronę powodową. Sygn. akt V C upr 627/13 UZASADNIENIE Str
Czytaj więcej»

VII RC 64/14

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Trzebnicy

Data orzeczenia: 2014-09-11

Data publikacji: 2014-11-03

trafność 100%

Teza orzeczenia: obniżenie wysokości alimentów na studiujące dziecko spowodowane zmniejszeniem możliwości finansowych i zarobkowych zobowiązanego
Sygn. akt VII RC 64/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 września 2014 roku Sąd Rejonowy w Trzebnicy VII Zamiejscowy Wydział Rodzinny i Nieletnich z siedzibą w M. w składzie : Przewodniczący: SSR Dominik Flunt Protokolant: Katarzyna Gembarowska po rozpoznaniu w dniu 7 sierpnia 2014 roku i 11 września 2014 roku w M. sprawy z powództwa R. O. (1) przeciwko R. O. (2) o zmianę orzeczeń w zakresie alimentów I obniża alimenty od powoda R. O. (1) wynikające z wyroku Sądu Rejonowego w Mil
Czytaj więcej»

VII RC 108/14

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Trzebnicy

Data orzeczenia: 2015-01-15

Data publikacji: 2015-03-03

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: podwyższenie alimentów na małoletniego
Sygn. akt VII RC 108/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 stycznia 2015 roku Sąd Rejonowy w Trzebnicy VII Zamiejscowy Wydział Rodzinny i Nieletnich z siedzibą w M. w składzie : Przewodniczący SSR Dominik Flunt Protokolant Katarzyna Gembarowska Po rozpoznaniu w dniu 2 grudnia 2014 roku i 15 stycznia 2015 roku w M. sprawy z powództwa K. T. działającej w imieniu małoletniego D. S. ur. (...) przeciwko S. S. o podwyższenie alimentów I podwyższa alimenty od pozwanego S. S. zasądzone wy
Czytaj więcej»

VII RC 72/14

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Trzebnicy

Data orzeczenia: 2014-08-28

Data publikacji: 2014-11-03

trafność 100%

Teza orzeczenia: zmiana wysokości alimentów ustalonych na podstawie art. 60 par. 2 k.r.o.
Sygn. akt VII RC 72/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia, 28 sierpnia 2014 roku Sąd Rejonowy w Trzebnicy VII Zamiejscowy Wydział Rodzinny i Nieletnich z siedzibą w M. w składzie : Przewodniczący : SSR Dominik Flunt Protokolant : Ewa Markocka po rozpoznaniu w dniu 28 sierpnia 2014 roku w Miliczu sprawy z powództwa K. K. przeciwko Z. K. o obniżenie alimentów I obniża alimenty od powoda K. K. zasądzone w pkt II wyroku Sądu Okręgowego we Wrocławiu – Wydział XIII Cywilny Rodzinny z dnia
Czytaj więcej»

VII RC 106/14

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Trzebnicy

Data orzeczenia: 2014-12-16

Data publikacji: 2015-02-13

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: zasądzenie alimentów na rzecz małoletniej córki pozwanego
Sygn. akt VII RC 106/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 grudnia 2014 roku Sąd Rejonowy w Trzebnicy VII Zamiejscowy Wydział Rodzinny i Nieletnich z siedzibą w M. w składzie : Przewodniczący SSR Dominik Flunt Protokolant Ewa Markocka Po rozpoznaniu w dniu 11 grudnia 2014 roku w Miliczu sprawy z powództwa M. B. działającej w imieniu małoletniej P. B. (1) ur. (...) przeciwko P. B. (2) o alimenty I zasądza alimenty od pozwanego P. B. (2) na rzecz małoletniej P. B. (1) ur. (...) w kw
Czytaj więcej»